1Chọn một công ty thang máy uy tín?
Công việc đầu tiên để chọn một công ty thang máy đấy là lịch sử ra đời và các công trình họ lắp đặt được
2Chọn một công ty có nhà máy sản xuất?
Chọn mua một chiếc thang máy không phải là chỉ chọn về mẫu mã bề ngoài của nó. Bạn cần chọn về chất lượng thang cũng như chất lượng bảo trì bảo dưỡng
3Nên chọn công ty thang máy gần bạn?
Mỗi công ty thang máy đều